СУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Средно училище в град Антоново

 

СУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр.Антоново разполага със съвременна добре оборудвана база и 22 високо квалифицирани преподаватели, които обучават 200 ученици от три етноса - българи, турци и роми - в 12 паралелки от І до ХІІ клас.

За успешното възпитание и обучение пълноценно се използват добре обзаведени кабинети, 3 модерни компютърни зали, физкултурен салон, спортни площадки, библиотека.

Изтъкнати възпитаници на училището са проф. д-р Виолета Димитрова- коремен хирург, доц. д–р Анета Димитрова - микробиолог, контраадмирал Марин Стоев, генерал Стефан Ризов, професори.